user avatar

OPHÉLIÁS VASÁRNAP

Pintér Netti 2017-05-14

Kegyelmes úr, hogy van, mióta nem Láttam fönségedet? Coaching minden napra.


Ophelia

Kegyelmes úr, hogy van, mióta nem

Láttam fönségedet?

Hamlet

Köszönöm alássan, jól, jól, jól.

Ophelia

Uram néhány emléke itt maradt,

Már rég ohajtám visszaküldeni,

Kérem, fogadja el.

Hamlet

Nem, nem. Nem adtam egyet is soha.

Ophelia

Fönséges úr, hisz tudja, hogy adott,

S hozzá illatnak édes szavakat,

Vedd vissza, mert illatjok elapadt,

Nemes szívnek szegény a dús ajándék,

Ha az adóban nincs a régi szándék.

Itt van fönséges úr.

Hamlet

Ha! Ha! Becsületes vagy?

Ophelia

Uram!

Hamlet

Szép vagy?

Ophelia

Hogyan, fenséges úr?

Hamlet

Mert ha becsületes vagy, szép is, nehogy szóba álljon becsületed szépségeddel.

Ophelia

Lehet-e a szépség uram, jobb társaságban, mint a becsülettel?

Hamlet

Lehet bizony, mert a szépség ereje hamarább elváltoztatja a becsületet abból, ami, kerítővé, mintsem a becsület hatalma a szépséget magához hasonlóvá tehetné. Ez valahol paradox volt, de a mai kor bebizonyítá. Én egykor szerettelek.

Ophelia

Valóban, fenség, úgy hitette el velem.

 

Hamlet

Ne hittél volna nekem, mert hiába oltja be az erény e mi vén törzsünket, megérzik rajtunk a vad íz. Én nem szerettelek.

Ophelia

Annál inkább csalódtam.

Hamlet

Eredj kolostorba, minek szaporítanál bűnösöket! Én meglehetősen becsületes vagyok, mégis oly dolgokkal vádolhatnám magamat, hogy jobb lett volna, ha anyám világra sem szül. Igen büszke vagyok, bosszúálló, nagyravágyó, egy intésemre több vétek áll készen, mint amennyi gondolatom van, hogy beleférjen, képzeletem, hogy alakítsa, vagy időm, hogy elkövessem benne. Illy fickók mint én, mit is mászkáljanak ég s föld között! Cinkos gazemberek vagyunk mindnyájan, egynek se higgy közülünk. Menj Isten hírével kolostorba. Hol az apád?

Ophelia

Otthon uram.

Hamlet

Rá kell csukni az ajtót, hogy ne játssza a bolondot máshol, mint saját házában. Isten veled.

Ophelia

Oh könyörülj rajta mennybéli jóság!

Hamlet

Ha férjhez mégy, ím, ez átkot adom jegyajándékul, légy bár oly szűz, mint a jég, oly tiszta, mint a hó, ne menekülhess a rágalom alól. Vonulj kolostorba, menj Isten veled. Vagy ha okvetlen férjhez kell menned, menj bolondhoz, mert okos ember úgyis tudja bizony miféle csudát szoktatok csinálni belőle. Zárdába hát, eredj, hamar pedig. Isten veled.

Ophelia

Ó, Ég hatalma, állítsd helyre őt!

Hamlet

Hallottam hírét, festjük is magunkat, no bizony. Isten megáldott egy arccal, csináltok másikat, lebegtek, tipegtek, selypegtek, Isten teremtéseinek gúnyneveket adtok, s kacérságból tudatlannak mutatkoztok. Eredj! Jóllaktam már vele, az őrített meg. Nem kell több házasság, mondom, aki már házas egyhíján, hadd éljen, a többi maradjon úgy, amint van. Zárdába menj!

 

részlet- Shakespeare- Hamlet, dán királyfi

Ugye milyen egyszerűnek látszik a coaching folyamat? Mégsem az. Kell egy jó vezető, aki mint coach segít neked a legjobb kérdésekkel összpontosítani, kiiktatni a belső ellenfelet, és tanulásra ösztönözni.

Ha szeretnél többet törődni magaddal, ha szeretnél törődni a céljaiddal, akkor jelentkezz be egy coachingomra e-maiben, telefonon, keress meg, és segítek neked a megvalósításban.

Addig is szép napot, Netti

 

 

 

Vegye fel velem a kapcsolatot!