user avatar

Emberi játszmák

Pintér Netti 2017-03-31

AVAGY MEGINT ÖNISMERET Coaching minden napra.


Eric Berne amerikai pszichológus sikerkönyvére hívom fel a figyelmeteket, mely az emberi játszmák címet viseli, és az önismeretben segíti az olvasót. Azért ezt a könyvet választottam, mert ez talán nem annyira ismert az olvasók körében. Sokszor elemezték már az emberi kapcsolatokban megjelenő viselkedési mintákat. Sokat olvastam én is –e témakörben. Nem azért lovagolok ezen a témán, mert ettől várom a megváltást, hanem azért, mert szerintem fontos, hogy tudjuk, miért viselkednek számunkra idióta módon mások. Azért is fontos nekem ez a téma, mert emberekkel foglalkozom, és kell kezelnem az ő mozgatórugóikat, helyzetekre történő reagálásaikat, ha lehet intelligens módon. Meg hát a gyerekek miatt is fontos egy kis önismeret. Ezért nem mindegy, hogy van-e elképzelésem az emberek személyiségékről, mintáikról, vagy csak sztereotipikusan ítélem meg őket. Rengeteg film, könyv foglalkozik a témával sikeresen. A legizgalmasabb téma a világon az emberi sorskönyv, ahogy Berne nevezi a tudattalan kapcsolati mintázatok komplex összességét.  Berne más magyarázattal mutatja be az emberi társas viselkedéseket. Viszont az ő meglátása szerint is a gyermekkorban berögzült minták alapvetően meghatározzák a különböző én állapotok megnyilvánulásait, illetve váltakozásait az egyénben. Nézzük tehát a rövid bemutatását Bern tézisének.

Berne a társas érintkezéseket vizsgálja, és három én állapotot különböztet meg, mely én állapotok váltakozhatnak pillanatról pillanatra is akár. A módszerének a tranzakció-analízis nevet adta, mely segíthet az önismerethez.

Az első én állapotnak a lényege, hogy mindenkiben lakozik egy szülő, hisz mindenkinek volt egy szülője, vagy egy szülőpótlója, ez a viselkedésmód rögzült az emberben. „Mindenkiben lakik egy szülő”

A második én állapot a felnőtt én állapot, ez az objektív adatfeldolgozással van összefüggésben, az itt, és most elemzésére képes én állapot. „Mindenkiben lakik egy felnőtt”

A harmadik én állapot a régi jó és rossz beidegződéseket, tapasztalatokat hordozza magában. Az elemi ösztönök drive-ok, az első érzelmi tapasztalások megnyilvánulása. Mely a gyermeki létre vezethető vissza. „ Mindenkiben lakik egy gyermek”

Ezek az én állapotok ellentétbe is kerülhetnek egymással, mert az én állapotok különböző feladatokkal köthetők össze, és különböző helyzetekre automatikusan előjönnek, jöhetnek. Önismereted szerint Te szülő, vagy gyermek állapotban vagy többet? A szülő, és a gyermek én állapotok a múlt tükröződései. Amikor az egyén úgy viselkedik, ahogyan a szüleitől látta akkor szülői én állapotban van. Amikor úgy éli meg a környezet eseményeit, mint gyermekkorában (irányítják) akkor gyermeki én állapotban van.  Amikor minden rendelkező erőforrást ésszerűen, átgondoltan, sruktúráltan használ fel, akkor felnőtt állapotban van. Ez az állapot jelenközpontú állapot. Ezek ismeretében tárja fel Berne a személyiség aspektusai.

A tranzakció-analízis elfogadja azt az elképzelést, hogy a múlt meghatározza a jelent, és a jelen meghatározza a jövőnket. Tehát fontos hogy a jelenben mit gondolunk, mert az a jövőnket határozza meg.  Berne felhívja a figyelmet arra, hogy az emberekben ismétlési kényszer (Sigmund Freud) figyelhető meg, amely szerin az ember hajlamos a gyermekkorban berögzült mintákat újraélni. Még akkor is, ha az boldogtalansággal párosul. Önismeretünkhöz fontos információ. Ezek jellemzően stresszhelyzetekben kerülnek elő, bármely fejlődési szakaszban. A stresszhelyzetek gátolják a spontaneitást, és korlátozzák a rugalmas megoldási képességet is, rossz hatással van a szociális kapcsolatokra.

A berögzült sémák befolyásolják reakcióinkat, kapcsolatainkat, és meghatározzák világunkat is.

Berne a korábban említett mintázatokat sorskönyvnek nevezi. „ A sorskönyv egy gyermekkorban kialakított, szülők által megerősített, a későbbi események által igazolt és az egyén választásaiban megjelenő, nem tudatos életterv.”

Ezek a sorskönyvek Berne szerint újraírhatóak. Tehát az önismeret fejleszthető. Ezzel kapcsolatban személyes tapasztalatom is van, mely igazolja. Nekem apám viselkedésmintáit, apámtól kapott berögzüléseimet kellett újraírnom. Sikerült, bár nem volt könnyű, és nem egyedül csináltam végig, mégis magányosan. A magány ebben az értelemben nem negatív attitűd. A magány itt erőt képvisel, kitartást, és értéket. Nem kifejezetten ez a módszertan segített nekem, csak ösztönösen éreztem, hogy van valami defekt, és ezzel kell valamit kezdeni. Illetve a kialakult helyzetek kényszerítettel rá, hogy változtassak a bevésődéseken. Az emberek mindenekelőtt kapcsolatkeresők, és egymástól függenek egész életük során. Fontos része az emberi életnek a kapcsolataik minősége, ezért is fontos, hogy tudatában legyünk viselkedésünk gyökerével, miértjével. Ha változtatni akarunk kapcsolatainkon, akkor a gondolkodásunkon, a sorskönyvünkön, kell változtatni, ezt igazolja Berne munkássága, és iskolája.

Minden önismereti munka eredményének célja, az autonómia elérése. A függetlenség, a személy viselkedési szabadság elérése. A jelen tudatos, befolyásolás nélküli megélése, melyben az egyén spontán tudja közvetlenül az érzékeinkre hagyatkozva, én állapotát meghatározni. Nyílt, hátsó szándék nélküli kommunikációra képes, és a szükségleteit őszintén fel tudja vállalni.

Berne tanulmányát tovább fejlesztették további iskolákkal, ahol a sorskönyvek újraírására tesznek kísérletet a pszichológusok. Munkájukat mindenkinek saját meglátása szerint értelmezheti, vagy hasznosíthatja. Ha részletesen érdekel a téma, akkor érdekes olvasmány lehet számodra a Sorskönyv, és az Emberi játszmák című könyvet.

Várom kommentjeitek, észrevételeiteket, hogy hogyan tetszett a téma. További javaslataitokra feltétlenül számítok.

Ha szeretnél többet törődni magaddal, ha szeretnél törődni a céljaiddal, akkor jelentkezz be egy coachingomra e-maiben, telefonon, keress meg, és segítek neked a megvalósításban.

Addig is szép napot, Netti

Vegye fel velem a kapcsolatot!