user avatar

Az Érzelmi Intelligenciát miért hasznos fejleszteni?

Pintér Netti 2020-01-10

Az önismeret nem varázslat


Az érzésekről való beszéd.

Az érzésekről való beszéd segít az érzelmi intelligencia fejlődésében, mert segít jobban hozzáférni az érzéseinkhez. Segít abban, hogy észre vegyük, hogy az érzéseink hogyan vesznek részt a csoportos problémamegoldó helyzeteinkben. A coach dolga, hogy egy-egy átélt eseményt a sokféle  tapasztalat megbeszélésével segítse megérteni. Coaching közben az is kiderül, hogy az eseményeket sokféleképpen lehetett meglátni, és sokféle igazság is van.

Az is fontos része az érzelmi és társas intelligencia fejlesztésének, hogy észre vegyük és elfogadjuk, hogy egy-egy eseményt sokféleképpen lehet átélni és értelmezni. Amiről azt hisszük, hogy objektív tény, arról gyakran kiderül, hogy nagyon is szubjektív. És ez segít az önmagunkra való figyelés – az önreflexió fejlődésében. Ebben segítek neked, mint coach, önismereti szakértő.

Önismereti témánk az érzelmek kifejezése, az arról való kommunikálás, azaz az EQ. Miért érdemes megtanulni minőségi módon kifejezni az érzéseinket? Az érzelmi intelligencia jelenőségére szeretném a figyelmeteket felhívni ezzel az összefoglalóval, melyet szeretettel ajánlok figyelmetekbe.
Ha az érzésekről való beszéd alacsony szintű, akkor az érzelmek tudatosításának képessége sem tud magas szintre nőni, és az érzelmek irányítása is nehézségekbe ütközik majd. Ezért fontos az érzelmi intelligencia fejlesztése az iskolában – és magunkra vonatkozóan felnőttként is.
Az érzelmileg intelligens személy nem csupán a saját érzelmeit tudja felismerni, kezelni és irányítani, hanem másokkal kapcsolatosan is hasonlóan képes eljárni. Ezért az érzelmi intelligencia másik területe a társas intelligencia. A társas intelligencia nem csupán a társasági sikerek nélkülözhetetlen eszköze, hanem a világban való kiigazodás elsődleges iránytűje is, hiszen az ember elsődlegesen társas helyzetekben létezik, cselekszik.
A társas intelligencia a fentiekből következően az érzelmi intelligencia másik emberre irányuló része. Goleman (2007, pp. 114) két fő területet határoz meg a társas intelligencián belül: a társas tudatosság és a társas készség részeit. Ezeket a területeket a következők szerint osztotta tovább készségekre:
Társas tudatosság:
• Elemi empátia (nem verbális jelzések felfogása és együttérzés)
• Ráhangolódás (mások érzéseinek átérzése, teljes figyelem)
• Empátiás pontosság (mások érzéseinek és gondolatainak a helyes értelmezése)
• Szociális ismeret (a társas élet működésének az ismerete)
Társas készség:
• Azonos hullámhossz
• Önmagunk prezentálásának képessége
• Befolyás-gyakorlás képessége
• Törődés mások igényeivel
Mindezek alapján Neale és társai a következő háromszor két kulcsterületet fogalmazták meg az érzelmi intelligencia fejlesztése területén:
 Önmagunkra irányulva: önmagunk elfogadása és tisztelete, az önmagunk iránti tudatosság (arra való rálátás, mit miért teszünk, önreflexió), illetve az önirányítás képessége. Ez a Gardner-i felosztás intraperszonális intelligencia-területe.
 Másokra irányulva: a másik elfogadása és tisztelete, illetve a mások iránti tudatosság (arra való rálátás, hogy mit miért tesz a másik), illetve a kapcsolataink irányításának képessége. Ez pedig a Gardner-féle interperszonális intelligencia.
Ezek egymásra épülnek, és egymásból következnek. Az elsődleges kiindulási pont önmagunk tisztelete, az önbecsülés.
Keress bátran ha szeretnél fejlődni, jobb lenni, várlak szeretettel: Netti coach
0630-310-0461

A résztvevő:

  • Képessé váljon a saját érzései tudatosabb felismerésére és kezelésére.
  • Képessé váljon mások érzéseinek dekódolására és saját viselkedésének ez alapján történő modulására.
  • Váljon nyitottabbá a különböző egyéni-generációs-társadalmi-kulturális sokféleségre.
  • Fejlődjön az önértékelési, önreflexiós képessége.
  • Ismerje meg az együttműködő kommunikáció eszközeit, és törekedjen kerülni a kommunikációs gátakat.
  • Ismerje fel saját konfliktuskezelési stratégiáit és ismerjen meg egyéb módszereket.
Vegye fel velem a kapcsolatot!