user avatar

ÉV ELEJI AKTUALITÁS A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

Pintér Netti 2019-01-04

AZ EMBERI ERŐFORRÁS ÉRTÉKELÉSE


ÉV ELEJI AKTUALITÁS A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

TARTSD MEG A JÓ MUNKAVÁLLALÓT, ÉS KÜLDD EL A ROSSZUL TELJESÍTŐT

AZ EMBERI ERŐFORRÁS ÉRTÉKELÉSE

Az év kezdetekor, kiemelt szerepet kap a cégek életében a teljesítményértékelés. Egyrészt keretet ad az üzleti évnek is, illetve ekkor van lehetőség a következő év céljait egyeztetni a dolgozókkal a közös vízió kialakítása, kommunikálása ekkor megvalósítható.

1.1   A teljesítményértékelési rendszer bemutatása

 

A teljesítmény elismerése, értékelése kisgyermek korunk óta fontos szerepet játszik az életünkben. Éppen ezért az elvégzett munka minősítése a dolgozók számára nagy jelentőséggel bír. Nem mindegy, hogy mikor, milyen módon, és ki által történik a munkavállaló értékelése, valamint az sem, hogy milyen következményekkel jár. Emiatt a teljesítményértékelési rendszer kialakítására különös gondot kell fordítani.

Nem csupán az egyén, hanem a szervezet szempontjából is jelentőségteljes a teljesítmények értékelése. Felmerül a kérdés, hogy miért is értékeljük a teljesítményt? Azért, mert:

 

- a dolgozók foglalkoztatásának költsége az egyik legnagyobb kiadást jelenti a vállalat számára,

- a teljesítmény értékelése más döntések alapját is képezi, pl. fizetési döntések,

- az egyének, illetve csoportok így összehasonlíthatóvá válnak,

- alkalmas a dolgozók motiválására (vagy éppen a motiváció lerombolására),

- a dolgozók jobb megismerését is szolgálja,

- alapját képezi a fejlesztési folyamatnak.

A teljesítményértékelés (TÉ) a szervezet által foglalkoztatott valamennyi munkavállaló teljesítményének felmérése és megítélése, adott időszakra vonatkozóan. A TÉ visszajelzést nyújt mind a dolgozók, mind a vállalat számára.

1.3. A teljesítményértékelés rendeltetése

A szervezet szempontjából:

 

A dolgozó teljesítményének elismerése, vagy éppen a rossz teljesítmény felismerése.

Fizetési döntések megalapozása, pl. jutalmak elosztása

A próbaidő utáni döntés: megtartjuk-e a dolgozót?

Előléptetések megalapozása a szükséges információk biztosításával

A személyzeti döntések dokumentálása

Erősségek, gyengeségek, fejlődési irányok meghatározása

Az egyéni erőfeszítések ösztönzése

Az egyéni képzési igény felmérése

Adatszolgáltatás az alkalmazotti adottságokról

Munkaköri leírások és munkacélok rendszeres áttekintése és felülvizsgálata

Szervezeti és vezetési kultúra megerősítése.

 

A munkavállalók minősítésének végső célja az, hogy meghatározott időközönként mind a szervezet, mind a dolgozók világos képet, visszajelzést kapjanak arról, hogy mennyire feleltek meg a vállalat által támasztott követelményeknek. Mindez akkor hatékony, ha a hangsúlyt a problémák feltárására (pl. családi problémák miatt romlott az alkalmazott teljesítménye), a hibák kiküszöbölésére, valamint az egyén szakmai fejlődésére, képzésére kívánjuk fordítani.

 

 

 A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI RENDSZER kialakításában elvégzésében adok szakmai segítséget Önnek, illetve az Ön cégének.

Keressen további egyeztetés céljából az alábbi címen: pinternetti@gmail.com, vagy telefonon: +36-30-310-0461 illetve Szkafander.com

 

 

Vegye fel velem a kapcsolatot!