user avatar

Tarts hát velünk!

Pintér Netti 2018-11-07

Éljen A DERŰ!


Éljen A DERŰ!

 

"„Ki sóhajtoz Ki mulat / A világ csak- hangulat.” - írja Revicky Gyula Magamról című versében.

A mai érzelemkutatási projektekből tudható, hogy a hangulatok nem a semmiből jönnek, hanem érzelmi életünk résztét képezik. Életünk narratívájában (elbeszélésében) testi, érzelmi és gondolkodásbeli változásaink kölcsönösen hatnak egymásra és együtt alakítják életünk történetét. Érzelmeink, hangulataink életünk történetében nyernek értelmet, ugyanakkor érzelmeink és hangulataink alakítják életnarratívánkat (élettörténeteinket). A derű mint hangulat az elbeszélés szellemeként körbelengi a történet főszereplőjét, az „én”-t. A derű olyan, mint egy impresszionista festményen a fény. A festmény nem róla szól, mégis az ábrázolás legfontosabb eleme, a derű hű kifejezője. Az a mód, ahogy kép a fények, az árnyékok és színek segítségével elbeszéli történetet, meghatározza a hangulatát. Wittgenstein szerint „a stílus az ember képe”. A derű fontos eszköze a stílusnak, mint képnek az újra festése, újra formálása révén befolyásolni a személy hangulatát.

KI A DERŰBARÁT?

Derűbarátok olyan magánszemélyek, akik már legalább egy alkalommal részt vettek derűterápiás képzésen vagy foglalkozáson. Megismerték és kipróbálták a derűterápia folyamatát és kedvező hatásait. Szolidárisak a derű hitvallásával. Ismerik és elismerik a derű nagykövetek áldozatos munkáját és erejükhöz mérten segítik őket.

KI LEHET DERŰNAGYKÖVET?

Életünk során számos eredményünkre, elért sikerünkre büszkék lehetünk. Az ember erejét, a különféle közösségek minőségét azonban az mutatja meg leginkább, tagjai hogyan bánnak a hátrányos helyzetűekkel és leszakadókkal. 

A betegség nem válogat. Az idős kor is kérlelhetetlenül elérkezik. Bizonyos mentális és kognitív változások, társadalmi státuszunkat érintő hatások időlegesen vagy véglegesen könnyen kiszolgáltatott helyzetbe sodorhatnak bármelyikünket.

Mások segítése nem erkölcsi vagy morális kérdés, nem az elesettről, hanem a legkonkrétabban és kifejezetten rólunk szól. Arról, mi mit gondolunk az emberi élet színvonaláról és értékéről. 

Az az erőfeszítés, amit mások emberi minőségének megőrzéséért teszünk nem vész el, hanem a saját minőségünk részévé válik. Ezt nevezzük önteremtésnek. A legtöbb, amit önmagunkért tehetünk.

Tarts hát velünk!

Derűnagykövet az a derűbarátunk lehet, aki

-elfogadja a derűterápia elveit és céljait, egyetért annak tudományosan bizonyított következményeivel és elismeri a derűterápia jótékony hatását az élet számos területére vonatkozóan

-derű képzés keretében elsajátítja a derű módszertanát és gyakorlati praxisára vonatkozó ismereteket

-vállalja, hogy ingyenesen, karitatív módon részt vesz derűs eseményeken lehetőségeihez mérten, de legalább negyedévente egy alkalommal

-gondoskodik arról, hogy a derű nem a magánélettől és munkától leválasztható bölcselet és ideológia legyen, hanem a derű nagykövetet körüllengő, példaértékű, hiteles életszemlélet és -viszonyulás.

 

DERŰBARÁT SZERVEZET

Minden derűbarát és derűnagykövet álma és célja a derűbarát munkahely, intézmény és szerveződés.

Számukra is van egy valódi, minőségi ajánlatunk: DERŰBARÁT SZERVEZET!"

 

Bővebb információ és jelentkezés: Dr. Kollárné Déri Krisztinánál, és Pintér Nettinél 

Várunk szeretettel. http://humorterapia-designterapia.simplesite.com/440871355

 

Vegye fel velem a kapcsolatot!