user avatar

OKTÓBER A CÉGEK HÓNAPJA

Pintér Netti 2018-10-01

CSAK EGY SZEMÉLY, VAGY A SZEMÉLY, MINT MUNKAVÁLLALÓ, ÉS ERŐFORRÁS


A DESIGN COACHING, MEDIÁCIÓ alkalmazásával a nyereségnövelésért, nyereség megtartásért.

1.    Belső kommunikációs tréning. A tréning a standard, cselekvést ösztönző kommunikáció, nonverbális kommunikáció elsajátítását célozza. A tréning célja olyan kommunikációs stílust megtanítani a résztvevőknek, mellyel magabiztosan képesek feltárni gondolataikat és véleményüket, anélkül, hogy megbántanának másokat.

2.    Stressz kezelési tréning, Kompetenciák fejlesztését célzó tréning. A tréning célja olyan módszerek és gyakorlatok megismertetése a résztvevőkkel, melyek tudatosítása és rendszeres használata segít a hétköznapi élet stresszhelyzeteinek megélésében, és a stressz hatásaival való megküzdésben tesztek alkalmazása a személyiség jegyek, környezethez való viszonyulás megállapítására.

3.    Burnout tréning, hogy támogatást nyújtson a vezetőknek felismerni beosztottjaikon a burnout jeleit és megelőzni a teljes kiégést, növelje a lojalitást, motiváltságot.

4.    Reziliencia növelő tréning, a rugalmas lelki állóképesség fejlesztése. A tréning célja, hogy a résztvevők képesek legyenek a folyamatosan változó elvárásokhoz, az állandó készenléthez és változásokhoz úgy alkalmazkodni, hogy optimisták és egészségesek maradjanak. Célunk, hogy a tréningezők feltárják és képesek legyenek használni azokat az erőforrásaikat, amikből erőt tudnak meríteni, hogy ne gyűrje le őket a stressz.

A coaching, és mediáció a szolgáltatói szektorban helyezkedik el, így az alkalmazott módszertanokat a megbízó igényeihez kéréseihez, elvárásaihoz és stratégiáihoz igazodnak.

Miért van minderre szüksége a cégeknek?

 „A második ipari forradalom idején kezdi el Frederick Winslow Taylor vizsgálni, mik lehetnek azok a tényezők, amik a dolgozók munkáját termelékenyebbé tehetik az adottságain, szaktudásán kívül. Taylor az, aki „The Principles of Scentific Management” (A tudományos irányítás alapelvei) című munkájában először elemzi a munkafolyamatot, válasz keresve arra, hogy az addig ismert és elismert elemeken kívül milyen egyéb tényezők hathatnak az eredményességre. Így Taylor lesz az, aki felismeri, hogy a munkás hozzáállása is befolyásolja a hatékonyságot. S ennek következtében fontos szerepet kap vizsgálataiban, hogy milyen eszközökkel növelhető az eredményt is befolyásoló hozzáállás. Ez annak ellenére így volt, hogy Taylor valójában még nem foglalkozott behatóan az emberi lélekkel. „ (Vekerdy, 2008.)

„Különösen felértékelődik a kérdés, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy korunk információ gazdag társadalmában a tudás, a szervezeti és a humán képességek felértékelődtek, a cégek versenyelőnye a humán tőkéjük minőségében rejlik.” (Szemes 2001, 1.o.)

Hogyan valósul mindez meg?

Coaching, és tréning műfaj ötvözésével.

A Coaching egy interaktív, személyiségközpontú tanácsadó, és kísérő folyamat. A coaching középpontjában az ember van. Az emberi igények figyelembe vételével új lehetőségeket ad a problémák megoldására, úgy, hogy nem jelent kockázatot az eddigi eredményeket tekintve.

A tréning olyan komplex képzési, továbbképzési eljárás, módszerek összessége, amely kifejezetten bizonyos kompetenciák megszerzésére irányul, erre készít fel.

Pintér Netti Design Coach, a tervezői gondolkodás szakértője vagyok, rendelkezem mediátor képzettséggel, LIFE és business Coach életvezetési, üzleti tanácsadó minősítéssel. Rendelkezem továbbá IACM-CBLC nemzetközi tanácsadói fokozattal. A Magyar Coachszövetség, a Rezilienciáért, azaz az Életminőség, és a Szervezeti Kultúra Javításáért Alapítvány tiszteletbeli tagja vagyok.

 

Kérdéseivel, ajánlatkérésével forduljon bizalommal hozzám. 

Vegye fel velem a kapcsolatot!