user avatar

Szerinted a design és a minőség vitalizál?

Pintér Netti 2018-09-04

Sikeres, minőségi életet szeretnél?


Sikeres, minőségi életet szeretnél?

Szerinted  a design és a minőség vitalizál?

 

Mi a Design?

Miben áll design thinking módszertana? Ez egy olyan módszertan, amely több módszerből táplálkozik. A design thinking lényege, hogy vegyünk észre minél több megoldást és ötletet egy-egy problémával kapcsolatban, figyeljünk a valós igényekre. Használhatunk benne brainstorming elemeket, időmenedzsment taktikákat, mindmapet, interjú technikákat, grafikai megoldásokat, tervezési- és szervezési módszereket. Ezt a legegyszerűbben talán a designer, a tervező munkájából kiindulva lehet megmagyarázni. A designer – a természettudóssal szemben, aki a természeti világot tanulmányozza – mesterséges dolgok (tárgyak, eszközök, szolgáltatások stb.) megalkotásával foglalkozik. A tudomány elméleti tárházával ellentétben, a tervező eszközei gyakorlatiak. Mivel legfőbb célja, hogy a mindennapi élethez kapcsolódó, az emberek életét kényelmesebbé, boldogabbá, szebbé tevő, kreatív, innovatív megoldások keresése. A design gondolkodás módszertana a design utóbbi, tágabb értelmezésből származik. Így a formatervezők, építészek, grafikusok gyakorlati módszertanán túllépve, egy több területet átfogó, interdiszciplináris elméletté vált. A Design Thinking tehát több, eltérő tudásterületet egyesít, és az élet különböző szegmenseiben alkalmazható, a célja azonban minden esetben azonos. A legkiválóbb élet kivitelezésére irányul. A design elsődleges, mára már meghaladott jelentése: kinézet, külső, forma. Steve Jobs, az Apple „atyja” meghatározása szerint azonban a design ma már ennél jóval több: „Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.” Azaz: A design nem azt jelenti, hogy valami hogyan néz ki, hanem azt, hogy hogyan működik. Jobs definíciója szerint tehát a külső, az esztétikum csak a felszín, a design lényegi értelme sokkal inkább a kreatív problémamegoldás.

Mi a minőség?

minőség a hétköznapi életben használt és értelmezett kifejezés, valaminek a jóságát mérjük vele. Ha közelebbről nézzük, akkor a minőség nem más, mint egy termék vagy szolgáltatás (illetve folyamat, rendszer vagy bármi más) megfelelősége szempontjainknak. Egy termék jobb minőségű, mint a másik, ha jobban teljesít. Például tartósabb, szebb, megbízhatóbb, márkásabb stb.

Gyakran az árral azonosítjuk a minőséget, az esetek egy részében hibásan. A „minőség előállítása" valóban növelheti a költségeket, azonban attól, hogy valami drágább, még nem biztos, hogy jobb is. Egy gyártórendszer számára a minőség jelentheti a költségek csökkenését is.

minőség lényege az alábbiakban foglalható össze:

  • az előírásoknak való megfelelés,
  • a használatra való alkalmasság,
  • a megfelelés a vevő megnyilvánuló igényeinek,
  • megfelelés a vevő várható igényeinek.

Ha tömören, gyakorlatiasan akarjuk összefoglalni a minőség lényegét, akkor az nem más, mint teljesíteni a vevői követelményeket és elérni a vevők megelégedettségét.

 

Néhány szakmaterület megközelítésében a minőség:

A dolgok lényegét jellemző tulajdonságok összessége.

filozófia

A termék olyan tulajdonságainak összessége, amelyek alkalmassá teszik meghatározott szükségletek kielégítésére, rendeltetésének megfelelően.

műszaki

A minőség valamely egységnek az a tulajdonsága, hogy meghatározott és elvárt követelményeket képes kielégíteni.

műszaki-gazdasági

A minőség, valamely termék vagy szolgáltatás olyan tulajdonságainak és jellemzőinek összessége, amelyek azt alkalmassá teszik meghatározott vagy rejtett igények kielégítésére.

marketing

Az Értelmező Szótár szerint a minőség „valamely dolog, folyamat lényegi tulajdonságainak összessége".

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) megfogalmazása szerint (1986-ból, ISO 8402 szabvány): „A minőség nem más, mint a szolgáltatás, illetve termék azon tulajdonsága, illetve jellegzetessége, hogy milyen mértékben felel meg a megrendelő, a felhasználó deklarált vagy feltételezett elvárásainak."

Az ISO 9000 szabvány alapján annak a foka, hogy a belső jellemzők milyen mértékben teljesítenek követelményeket.

 

Számos tudós, kutató és gyakorlati szakember foglalkozott a minőség definiálásával. Az aktuális nézőpontnak és helyzetnek megfelelően az elmúlt évtizedekben számos minőségfogalom született. Érdekességképpen jelenítünk meg néhányat:

Minőségi különbségek néhány kívánt alkotóelem és sajátosság mennyiségi különbségét jelentik.

Abbott

Minőség a követelményeknek való megfelelés.

Crosby

A minőség bizonyos vásárlói feltételeknek való legjobb megfelelést jelenti. Ezek a feltételek: a tényleges használat és a termék eladási ára.

Feigenbaum

A minőség annak mértéke, ahogy egy termék a tervnek, vagy előírásoknak megfelel.

Gilmore

A minőség használatra való alkalmasság.

Juran

A vevői megelégedettség az, amikor a vevő jön vissza és nem az áru, amit eladtál.

Marcus

A minőség sem nem tudati, sem nem anyagi, hanem egy harmadik entitás, amely független a másik kettőtől... ha nem is lehet definiálni, mégis tudod mi az valójában.

Prising

A Teljes Minőség a vezetőség olyan teljesítménye, amely képes rögtön az első alkalommal a vevői kívánságoknak megfelelőt létre hozni.

Westinghouse

 

 

Vegye fel velem a kapcsolatot!