user avatar

FELNŐTT FÉRFIKOR: A FÉRFIAK ÉRZELMI ÉLETE

Pintér Netti 2018-03-17

Coaching minden napra.


FELNŐTT FÉRFIKOR: A FÉRFIAK ÉRZELMI ÉLETE

Coaching minden napra.

2018. 03. 17-én délután nagyon rossz volt az idő, viharos szél közepette esett az eső, és semmi máshoz nem volt motivációm, mint egy könyvet fellapozni. Sok könyvem van, de sajnos nem elég, ahhoz, hogy válogatós kedvemet kiszolgálja. A könyvtárba pedig biztos, hogy abban az időben nem indultam el. Elkezdtem hát a gépemen keresgélni, és találtam egy érdekességet. Louann Brizendine Férfi agy című könyvét. Hiteles forrás hogy jobban megértsük a férfiak reakcióit, és könnyebben feldolgozzuk azokat. Megértettem miért van több férfi vezető pozícióban, mert a versenyszellem, és a küzdelem hormonálisan jelen van a szervezetükben, az érzelemért felelős hormonok pedig kevésbé. 

Mondhatnám, hogy így könnyű, és tényleg könnyebb a férfiaknak a kompetenciájukkal a versenyszférában érvényesülni. Az evolúció arra tervezte őket, hogy harcoljanak, versengjenek.

A könyv elolvasásához kedvcsinálóként a 6. fejezetetből osztok meg veletek egy részletet.

„Amikor megláttam Neil nevét az előjegyzések közt, rögtön tudtam, hogy valami nem stimmel. 48 évesen, egy menő építkezési vállalat partnereként, ő és a felesége, Danielle, egy pár évvel korábban már jártak nálam kamasz lányuk problémáival. Neil olyannyira megfontolt ember volt, hogy a felesége félig viccesen megjegyezte róla, hogy egy érzéketlen android. De mikor rátelefonáltam, hogy kiderítsem, mi történt, a hangja szinte túlcsordult az érzelmektől: - Danielle tegnap a vendégszobában aludt - mesélte nekem. - Mióta kinevezték igazgatónak, mindennap durcásan jár haza. Megpróbáltam segíteni, de csak még jobban kihoztam a sodrából. Azt mondja, nem vagyok neki megfelelő támasz, és hogy egyáltalán nem akarom az érzéseit megérteni. Én szeretem őt, de képtelen vagyok elviselni ezt az érzelmi cirkuszt! íme, egy klasszikus panasz: a férfiak azzal vádolják a nőket, hogy túlságosan érzelmesek, a nők pedig azt róják fel cserébe, hogy a férfiak nem eléggé érzelmesek. Sokszor hallottam már ezt a rendelőmben, és mindkét fél azt hiszi, hogy a másik, ha igazán akarja, csak úgy, hipp-hopp eldöntheti, hogy mostantól másképpen reagál. Azt viszont egyikük sem szokta tudni, hogy az érzelmek feldolgozásáért felelős agyhálózatok a férfiak és a nők esetében eltérnek. Amikor Neil és Danielle megérkeztek az irodámba, a férfi a fogait csikorgatta, a nő meg egy zsebkendővel törölgette a szemeit: - Még soha életemben nem voltam ekkora stresszben - mondta Danielle, miközben lehuppant egy székbe. - Ha nem lesz meg a cégnél időben az elszámolás, több ezer dollár veszik kárba, és már így is veszteségesek vagyunk. Én csak azt szeretném, ha Neil meghallgatna, és átölelne, vagy valami ilyesmi. Erre ő átmegy robot üzemmódba, és arról kezd magyarázni, hogy mit is kéne tennem. Ekkor Neil fejcsóválva így szólt: - Én másképpen látom a dolgot. Már százszor megmondtam neki: sajnálom, hogy ekkora nyomás van rajta. Azt akarja, hogy meghallgassam, hogy legyek együtt érző, aztán meg rá sem hederít a jó tanácsaimra.

Kétféle érzelmi rendszer Egészen a közelmúltig a férfiak és nők érzelmeiben és érzelmi kifejeződésében mutatkozó különbségekről úgy vélték, hogy csakis és kizárólag a neveltetésnek tudhatók be. Az biztos is, hogy az a mód, ahogyan a szüleink felnevelnek minket, alapvető biológiai berendezkedésünk egyes részeit előmozdíthatja, vagy elcsökevényesítheti. Mára azonban kiderült, hogy az érzelmek feldolgozása a férfi és a női agyban eltérő. A kutatók feltételezései szerint agyunkban kétféle érzelmi rendszer működik egyszerre: a tükörneuron-rendszer vagy MNS, és a temporpparietális terület vagy TPJ. A férfiak, úgy tűnik, az egyik rendszert használják gyakrabban, a nők pedig a másikat. Ha bele láttunk volna Neil agyába, miközben Danielle a zárási határidőről panaszkodott neki, és elsírta magát, azt láttuk volna, hogy mindkét érzelemolvasó rendszere bekapcsol. Először az MNS-e lépett működésbe. Az MNS-ében található tükörneuronok képessé tették arra, hogy egy rövid ideig ugyanazt a szomorúságot érezze, amit Danielle arcán látott. Ezt hívják érzelmi empátiának. Majd azt láttuk volna, hogy Neil helyzetelemzésért és azonnali megoldásokért felelős agyközpontját működésbe hozza a TPJ, mialatt az agy Google keresője végigpásztázza Neil agyának összes zugát, válaszokat és megoldásokat keresve a nő érzelmi gyötrelmére. Ezt hívják kognitív empátiának. Az agy késő gyermekkortól fogva képes a TPJ-t használni, de a pubertáskort követően, a férfi szaporodáshormonok hatására, a TPJ előnyben részesítése szokássá válhat. A kutatók kiderítették, hogy a TPJ hasznosításával éles határvonal húzódik „önmagam" és a „másik" közé. Ez megakadályozza, hogy a férfiak gondolatmeneteit megfertőzzék mások érzelmei, melynek révén tökéletesedik az a képességük, hogy a problémákra megfontolt és mérlegelt megoldást találjanak. Mialatt azt láttuk, hogy Neil agya a megoldáson dolgozik, a szkenner azt észlelte volna, hogy az agykérge működésbe lép, és tényszerűen a következő kérdést mondatja ki vele: - Hány ember kéne ahhoz, hogy időben végezzetek? Mint akinek felborzolták az idegeit, Danielle ekkor bosszús tekintetet vetve Neil-re így szólt: - Nem mindegy az neked! 12 emberem van, ennyivel számolhatok. Érted is te, amit én beszélek! Neil agya persze észre sem vette felesége hangjában a kétségbeesést. A TPJ-je már rég csak a megoldással volt elfoglalva, és az MNS működése időközben leállt. Egyáltalán nem is látta az asszony arcán, hogy mennyire megbántotta őt. Ezek után a szkennerünk azt érzékelte volna, hogy Neil TPJ-je és agykérge szikrát hány az izgatottságtól, miközben rátalál a válaszra: - Vegyél fel alkalmi munkásokat. Az kevesebbe kerül, mint a határidő túllépése miatti veszteség - bökte ki végül büszkén. Neil agyközpontjai a győzelemmámortól máris felszikráztak, és boldogsághormonokat kezdtek termelni, amiért sikerült a megoldást megtalálnia. Csakhogy ez a szikra egykettőre kihunyt, mikor Danielle sírva fakadt. Az asszony meggyőződése szerint Neil észérvű válasza azt jelentette, hogy a férjének fogalma sincs az ő érzéseiről, és fütyül az egészre. Pedig a férfi igenis mellette állt. Csak éppen saját férfi agytekervényeibe zárva, önmaga csapdájába esett. Ugyanúgy, ahogyan Danielle, aki saját női agytekervényeibe zárva, szintén önmaga csapdájába esett. Neil férfi agya a TPJ-t használta, kognitív módon dolgozta fel az érzelmeket, és azonnali, kész megoldásokat keresett. Az asszony női agyának MNS-e viszont félreértelmezte a férfi üres tekintetét. A női agy az MNS-t használja arra, hogy mások érzelmi állapotával összhangba kerüljön, ezért a nőket gyakran kizökkenti egy üres tekintet. Nemtől függetlenül, mikor érzelmeket látunk egy másik ember arcán, az MNS-esünk működésbe lép. A különbség - melynek okát maguk a tudósok sem tudják - csupán annyi, hogy a női agy tovább marad MNS üzemmódban, míg a férfi agy gyors ütemben átkapcsol a TPJ-re. Mikor Danielle elmesélte Neil-nek a problémáit, a férj arca egy milliszekundum erejéig tükrözte a felesége arckifejezését, és a férfi abban a röpke pillanatban ténylegesen át is élte a nő gyötrelmeit. De férfi agya nem arra lett kitalálva, hogy a fájdalomban tobzódjon, ezért aztán valahányszor képes beazonosítani egy érzelmet, azonnal a TPJ-hez folyamodik, hogy kognitív alapon el tudja végezni az érzelem feldolgozását. A férfi agy olyan, mint egy gyorsvonat: nem áll meg, csak a végállomáson. Ha Danielle a nővérének, vagy valamelyik barátnőjének mesélte volna el a munkahelyi problémáit, azok valószínűleg az MNS érzelmi empatikus rendszerében ragadtak volna, és képesek lettek volna osztozni az asszony érzéseiben. Noha Neil villámgyors kilépőjét az MNS-ből Danielle érzéketlenségnek értelmezte, a férfi valójában csak a neje problémáira kereste a megoldást, és annak érzelmi felindultságát igyekezett enyhíteni. Danielle-hez fordulva, így szóltam: - Neil többet használja a TPJ-jét, mint az MNS-ét, mert az agya férfiként arra van berendezkedve, hogy felmérje a problémát, és nem arra, hogy együtt érezzen veled. De ez korántsem azt jelenti, hogy ne értene meg. Azzal, hogy megoldást kínál, csak a szeretetét és a törődését igyekszik kimutatni. „

Louann Brizendine-nek van egy könyve a Női agy címmel. Azt is elolvasom, így lesz teljes a kép.

Ha már megfogalmazódott benned az igény egy jobb életért, akkor hívj, vagy üzenj, és segítségedre leszek egy tanács nélküli tanácsadással.

Addig is szép napot, Netti

Vegye fel velem a kapcsolatot!