user avatar

MIÉRT JÓ ELMENNI EGY COACHINGRA?

Pintér Netti 2017-12-19

Merész dolog az ismeretlent vizsgálni, de még merészebb rákérdezni az ismeretlenre” Kaspar Coaching minden napra.


MIÉRT JÓ ELMENNI EGY design tanácsadásra?

 

Egy idézettel kezdem: Merész dolog az ismeretlent vizsgálni, de még merészebb rákérdezni az ismeretlenre” Kaspar

A coaching számos alapelve a pszichológiából, különösen a sportpszichológiából ered. Az elnevezés is a sport világából származik: a coaching edzést jelent, a coach edzőt. Tim Gallway (1975) volt az első, aki a coaching lényegéről írt a tenisz-, azután a golfoktatás területén. Szerinte a saját fejünkben lévő ellenfél sokkal félelmetesebb, mint a teniszháló túloldalán lévő. Azt állítja, hogy az edző (coach) abban tud segíteni a játékosnak, hogy a teljesítménye útjában álló akadályokat elhárítsa vagy csökkentse. Ha ez sikerül, felszínre kerülnek természetes képességeink, és nem lesz tovább szükség az edző technikai utasításaira.

 

A coaching kifejezés eredeti jelentése szerint edzést, a coaching művelője a coach pedig edzőt, magántanítót jelent.

 

A tanácsadó, coach azért kell, mert ő különbséget tud tenni az elakadásban lévő, esetleg vitában őrlődő személy(ek) szubjektív érzékelése, véleménye és az objektív valóság között.

A sikeres ember egyik ismérve, hogy reziliens, de ki a Reziliens?

1. Olyan személy, aki képes megvalósítható célokat kitűzni, és ezekért folyamatosan tenni.
2. Tisztában van saját értékeivel, erősségeivel, vagyis pozitív énképpel bír, valamint
3. jó kommunikációs és problémamegoldó készséggel rendelkezik.
4. Kezelni tudja az (olykor heves) érzelmeit, és a rá ható erős impulzusokat.

Az egészséges, tehát reziliens személy olyan önálló rendszer (holon), aki képes megőrizni autonómiáját, ugyanakkor alárendelődni egy nagyobb közösségnek.

A coaching azoknak javasolt, akik egy adott életterületen, élethelyzetben elakadtak, vagy nehezen küzdenek meg szeretnék képességeik maximumát hozni mind a munkahelyükön, vállalkozásukban és a magánéletükben. Szeretnék személyiségüket fejleszteni, nagyobb önismeretre, önbizalomra szert tenni, elérni céljaikat.

A humántanácsadás a válság jellegétől függően jelenthet fejlesztő tevékenységet (pl. vezetői kompetenciák fejlesztése, életvezetési tanácsadás, karriertervezés, stb.), konfliktuskezelést, vitarendezést,

Számunkra, cselekvésközpontú (ontológiai) coachoknak és mediátoroknak jóval többet fejez ki mindezeknél: a vonzó víziók kialakításának művészetét. A látomások a romboló válsághangulat lecseréléséhez erőt adó jövőképek, célok, tervek megfogalmazásához és megvalósításához kellenek.

Mindenki a saját térképe által ismert információkon keresztül érzékeli a világot, és csak a térkép határain belül tud feldolgozni és közvetíteni, kommunikálni. Ezzel leszűkíti a saját lehetőségeit, és a probléma megoldási stratégiáit.

A coach arra törekszik, hogy megtalálja azokat az elavult, megoldási sablonokat, amivel kezeli az ügyfél az életét, és ezeket a cselekvéseket lecseréltesse, vagy átalakítsa újabb stratégiákra. Fontos eleme a módszernek a gyakorlat, és a tanulás.

Miszerint a nyelv használata, határolja kifejezési lehetőségeidet! „Nyelvünk határai, a világunk határai„. A coaching feladata, hogy az általunk használt kommunikációt a gondolataink kifejezésére úgy tudjuk használni, hogy az teremtő eredményt hozzon az ügyfél számára. A nyelv ez által szolgálja a kliens szándékait. A coach megfigyeli a coaching során, hogy hogyan formálja a coachee a nyelvhasználattal a környezetét, fiziológiáját, érzelmeit. Ezek ismeretében új perspektívákat mutat az ügyfél számára, amely segíti őt a megszokott sablonokból való kilépésre. Sok esetben beszédünkkel blokkoljuk a saját lehetőségeink felismerését, megvalósítását. A coaching alatt új designt (tervet), örömet okozó ontológiákat építenek fel, illetve a meg lévő léttant rendezi újjá. Az új designgondolkodás által, új tervezési folyamat jön létre, és eddig nem létező konkrét végterméket állít elő.

A design coaching a nyelv, a gondolat, a fiziológiai lény organikus egysége. A hibakereső gondolkodás helyett a megoldó, teremtő gondolkodást helyezi előtérbe.

„Az design coaching szerint, az ember hasonlít egy környezetét rajzoló kézre, melyet a környezete is rajzol, mint a világra utólagosan reagáló racionális problémamegoldóra.” A környezettel együtt tervezünk, és miközben egymást rajzolja ember és környezete ez által egymással egy „hurkot” alkotnak.”

A coaching célja a megbillent lelki egyensúly, „énvezéreltség” visszaállítása.A coach segít a tudatosság növelésében (pl. a mi értelmezésünkben és az általunk kialakított modell alapján: a helyesnek vélt viselkedésmintázatok kiválasztásában, előállításában). A coach állásfoglalásra és reagálásra késztető kérdéseket tesz fel, paradoxonokat mutat be, gondolkodásra ösztönöz. A coaching lélektani alapokra épül ugyan, de egészséges emberekkel foglalkozik, nem célja a múltbeli események feldolgozása, hanem csupán a megbízó jelenével, jövőjével foglalkozik.

Ha szeretne többet törődni magával, ha szeretne törődni a céljaival, akkor jelentkezzen be egy coachingra e-maiben, telefonon, keressen meg, és segítek Önnek a megvalósításban.

Szép napot,

Netti

Irodamolforrás:Dr Kollár József, és Dr Kollárné Déri Krisztina: Vizen járni

Vegye fel velem a kapcsolatot!