user avatar

Business coaching

Pintér Netti 2017-12-11

Az ontológia coachingban a coach olyan idegenvezetőre hasonlít, aki segíti a „vezetőt” (a személy szintjén az ént) úti célja kijelölésében, és egy darabon elkíséri a választott úton. Coaching minden napra.


7 SZEMPONT A VÁLASZTÁSHOZ

 

Dr Kollár József Vizen járni könyvéből idézem a mai coaching jegyzetemet, mely akár a business, akár a life coachingban segít eligazodni.

A „vezetőnek” kötelessége a kívülről kapott információkat közvetíteni a „tagok” számára, annak érdekében, hogy közös együttműködésük révén mihamarabb elérjék közös céljaikat. Konfliktust idézhet elő, ha egy-egy holonikus egység „menedzsere” alkalmatlan a feladatára, vagy kellő információ, illetve kompetencia hiányában nem képes megbirkózni a felmerülő problémákkal. Lehetséges, hogy a „menedzser” nem engedi át a vezetői helyét, vagyis nem hagy betöltődni más, alkalmasabb „tagokat”. Az általa küldött jelzések (horizontális és vertikális szinten) pozitív feedbackként működnek: a hibás működés fennmaradását, rossz magatartásformák rögzülését idézve elő. A tehetségtelen „menedzser” a megoldatlan problémákat bezárja, vagy „karanténolja”.

Nagy gondot jelent tehát, ha az irányító funkcióba inkompetens „tag” töltődik be. Ezért szükség van egy vezetőtámogató és ellenőrző (önreflexiós) egységre, szervezetirányítási stratégiára. Az általunk kidolgozott holonikus modellben a „vezető” mellett áll egy, a tevékenységét segítő különleges holonikus egység a „coach”. Az ontológia coachingban a coach olyan idegenvezetőre hasonlít, aki segíti a „vezetőt” (a személy szintjén az ént) úti célja kijelölésében, és egy darabon elkíséri a választott úton.

A coaching kifejezés eredeti jelentése szerint edzést, a coaching művelője a coach pedig edzőt, magántanítót jelent. Szervezeti (vállalati) értemben azonban a coaching nem más, mint az erre kijelölt munkatársak, többségében vezetők, egyénre szabott tanácsadása, fejlesztése, támogatása. A coach mint tanácsadó a hozzá fordulókat személyre szabott programmal támogatja az előttük álló feladat megoldásában, általában olyan esetben, amikor a vezetőnek nehézségei adódnak. A coach segít a tudatosság növelésében (pl. a mi értelmezésünkben és az általunk kialakított modell alapján: a helyesnek vélt viselkedésmintázatok kiválasztásában, előállításában). A coach állásfoglalásra és reagálásra késztető kérdéseket tesz fel, paradoxonokat mutat be, gondolkodásra ösztönöz. A coaching lélektani alapokra épül ugyan, de egészséges emberekkel foglalkozik, nem célja a múltbeli események feldolgozása, hanem csupán a megbízó jelenével, jövőjével foglalkozik.

Valójában nem alkalmazottja a cégnek, és nincs függelmi kapcsolatban a tagjaival.

A tanácsadás célja a megbillent lelki egyensúly, „énvezéreltség” visszaállítása.

Az ontológiai coaching a stratégiai menedzsment eszközrendszere révén képes arra, hogy a szervezetek (ez lehet család, iskola, nagyvállalat) teljesítménye, és választott stratégiájuk közötti összefüggéseket vizsgálja.

A humán tanácsadás a válság jellegétől függően jelenthet fejlesztő tevékenységet (pl. vezetői kompetenciák fejlesztése, életvezetési tanácsadás, karriertervezés, stb.), konfliktuskezelést, vitarendezést, egyezségközvetítést, permegelőzést, vagy peren kívüli egyezségkötést. Számunkra, cselekvésközpontú (ontológiai) coachoknak és mediátoroknak jóval többet fejez ki mindezeknél: a vonzó víziók kialakításának művészetét. A látomások a romboló válsághangulat lecseréléséhez erőt adó jövőképek, célok, tervek megfogalmazásához és megvalósításához kellenek.

A tanácsadó, coach vagy mediátor azért kell, mert ő különbséget tud tenni az elakadásban lévő, esetleg vitában őrlődő személy(ek) szubjektív érzékelése, véleménye és az objektív valóság között.

A coaching azoknak javasolt, akik egy adott életterületen, élethelyzetben elakadtak, vagy nehezen küzdenek meg szeretnék képességeik maximumát hozni mind a munkahelyükön, vállalkozásukban és a magánéletükben. Szeretnék személyiségüket fejleszteni, nagyobb önismeretre, önbizalomra szert tenni, elérni céljaikat.

Ha szeretne többet törődni magával, ha szeretne törődni a céljaival, akkor jelentkezzen be egy coachingomra e-maiben, telefonon, keressen meg, és segítek Önnek a megvalósításban.

Szép napot,

Netti

Vegye fel velem a kapcsolatot!