user avatar

A tökéletes kör

Pintér Netti 2017-11-02

A tus gondos készítése közben, amikor a kéz csöndben végzi kimért mozdulatait, az ember tökéletesen megnyugszik. Coaching minden napra.


A tökéletes kör

 

Az ontológiai coach annak megértése révén, hogy a coachee hogyan strukturálja (alakítja) a valóságot nyelvhasználata, érzelmei és fiziológiája által, segíteni tud abban, hogy a kliens több szempontból lássa a világot. Az így feltáruló új perspektívák lehetővé teszik számára, hogy kitörjön a céljai megvalósítását gátló sablonokból, megszokásai labirintusából. A zen szöveg is ebben segíti a coacheet, hogy hogyan? Gyere el, és megmutatom. Megmutatom a csodát, mellyel elérheted vágyaidat, beteljesülnek álmaid. Addig is olvasásra ajánlom az alábbi zen szöveget.

Kjotóban történt 1941-ben. Egy japán barátom lehetővé tette számomra, hogy a híres Mjósindzsi zen kolostor apátjával, Hajasi mesterrel találkozhassam. Japánban dívik az ajándékozás szép szokása. A vendég első látogatása alkalmával megajándékozza a házigazdát, és ő maga sem távozhat üres kézzel a vendéglátó házából. A legértékesebb ajándéknak olyasvalami számít, amit az ajándékozó saját kezűleg készít. Hajasi mester, amikor a búcsú ideje elérkezett, így szólt: Ajándékozni szeretnék Önnek valamit. Képet festek megemlékezésül. Két fiatal szerzetes előhozta a szükséges dolgokat. Egy vörös terítő került elő alátétként a filccel borított padlózatra. Erre borították egy kb. 60 centi magas és 20 centi széles lehelet vékonyságú rizspapírost. Hogy a papíros csúszását megakadályozzák, annak szélére ólomnehezékeket helyeztek. Ezután ecsetet és tust nyújtottak át a mesternek. A tus nem volt folyékony, hanem kemény tömb, amely csak durva kőedényben való hosszas dörzsölés, és vízzel való vegyítés után válik használhatóvá. Körülményes nyugalommal, mintha ki tudja mennyi idő állna rendelkezésre, az apát saját kezűleg látott a tus elkészítéséhez. Ide-oda, jobbra-balra mozgott a keze, míg végül a víz kellő mennyiségben telítődött. Csodálkoztam, hogy a mester maga végzi ezt a munkát, és megkérdeztem miért nem bízza másra? A válasz igen jellemző volt:

A tus gondos készítése közben, amikor a kéz csöndben végzi kimért mozdulatait, az ember tökéletesen megnyugszik. Minden csöndessé válik, és csupán a mozdulatlan csöndességben alkothat tökéleteset a szív. Végre is minden elkészült. Hajasi mester a földön ült, azaz egyenes tartásban sarkaira helyezte testsúlyát. Vállai lazán hullottak alá, homloka szinte világított. A test központja megtelt ama eleven feszültséggel, amely az alkotás előfeltétele. A mester utánozhatatlan nyugalommal, de egyben határozott önbizalommal ragadta meg az ecsetet. Rövid ideig révetegennyugodott pillantása a papíroson, mintha arra várna hogy, bensőjében születő kép kialakuljon, és felszínre törjön. Világosan látszott, hogy mentes ama gondtól, hogy esetleg nem sikerülhet; de mentes minden gőgtől is, hogy okvetlenül sikerülnie kell. És ennek megfelelően történt minden. Határozott vonalak nyomán bontakozott ki Kvannon képe. Először a finom arc, majd a lengő ruházat, és a sziromlevelek, amelyeken a Végtelen Irgalom megszemélyesítője ült. Ezután következett az a pillanat, amelynek a kedvéért az egészet elmesélem: a glória a tökéletes kör festésére került sor. Mindannyian akik jelen voltunk visszafojtottuk lélegzetünket, mivel a kétségektől mentes tökéletes cselekvés mindenkor megragadó látvány. Tudnunk kell, hogy a leheletvékony papíron az ecset kisebb megakadása foltot okoz, és mindent elront. A mester azonban minden meggondolás nélkül mártotta az ecsetet a tusba, és mintha semmiségről lenne szó, játszi könnyedséggel írta az istenség feje köré a tökéletes kört. Feledhetetlen pillanat volt. Ezt követően ünnepélyes csend töltötte be a helységet. Midőn Hajasi mester átnyújtotta a képet, azt megköszönve ily kérdéssel fordultam hozzá:

-Hogyan válhat valaki mesterré?

Gyöngéd mosoly kísérte válaszát:

- A dolog igen egyszerű. A bennünk lakó mesternek kell szabad utat engedni.

 

Ugye milyen egyszerűnek látszik a coaching folyamat? Mégsem az. Kell egy jó vezető, aki mint coach segít neked a legjobb kérdésekkel összpontosítani, kiiktatni a belső ellenfelet, és tanulásra ösztönözni.

Ha szeretnél többet törődni magaddal, ha szeretnél törődni a céljaiddal, akkor jelentkezz be egy coachingra e-maiben, telefonon, keress meg, és segítek neked a megvalósításban.

Addig is szép napot, Netti

Irodalomforrás: Dobosi Antal:Zen szöveggyűjtemény

fordította: Dr Hetényi Ernő

Vegye fel velem a kapcsolatot!